Ostamme energiaa

Ostamme kierrätyspuuta sekä kierrätyspolttoaineita (engl. Recovered Fuel, REF) kunnallisilta toimijoilta sekä yrityksiltä. Nämä hyödynnetään lämmön- ja energiantuotannossa.

3.2_iStock-510018792

Kierrätyspuu on arvokasta materiaalia

Kierrätyspuu hyödynnetään kauttamme materiaalina eli se kierrätetään polton sijaan. Kierrätyspuuta saa tuoda vastaanottoomme maksuttomasti.

KumekoxSeikunSaha

Uutta ryhtiä UMP Seikun sahan
jätteiden lajitteluun

UPM Seikun saha uudisti jätteiden lajitelun vastaamaan nykypäivän vaatimuksia ja samalla kasvatti henkilöstön tietämystä kiertotaloudesta. Yksi suurimmista muutoksista oli KUMEKO Recyclingin tarjoama Zero Waste raportointijärjestelmä, jonka tuottaman tiedon avulla UMP Seikun saha voi resurssoida jätteiden lajittelun tehokkaasti.

REF on usein energiajakeesta valmistettua polttoainetta

Kierrätyspolttoaineena valmistettu materiaali on usein likaista paperia, pahvia tai muovia, joka on materiaalikeräykseen sopimatonta. Näitä materiaaleja hyödynnytetään energiantuotannossa, jolloin fossiilisten polttoaineiden tarve vähenee.