Materiaalien käsittely

Tavoitteenamme on löytää kaikelle jätteelle parhaimmat hyödyntämismahdollisuudet ja toimittaa uusioraaka-aineita ja kierrätyspolttoaineita paikallisille yhteistyökumppaneillemme.

Plastic Resin pellets in holding hands.

Kohti puhtaampaa arkea

Haluamme olla osa puhtaampaa arkea ja innovatiivisten ratkaisujen mahdollistamista. Käsittelemme kaikki materiaalit niin, että korkeamman jalostusasteen omaavat tuotteet hyödynnetään sataprosenttisesti. Matalamman jalostusasteen omaavat jakeet korvaavat fossiiliset tuotteet lämmön- ja energiantuotannossa. Laaja terminaaliverkostomme mahdollistaa tuotteiden välivarastoinnin tasaamaan materiaalin toimittamista paikallisten asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.