Onko jätehuolto pakollinen myös mökkiläisille?

Kaikkien asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen sekä muiden jätteen tuottajien on jätelain (Jätelaki 646/2011) velvoittamana liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään yhdyskuntajätteen osalta.